Trần Tiến Lực

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 863+320)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Quê ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Tham gia cách mạng năm 1951. Năm 1954, tập kết ra Bắc. Năm 1961 vào Nam chiến đấu, giữ chức vụ Chính trị viên Tiểu đoàn 12 thuộc Trung đoàn 6 Đặc công Trị Thiên. Hy sinh năm 1968 tại mặt trận Phong Điền. Đồng chí được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh