Trần Hữu Trung

  

+ Điểm đầu: Ngã ba Trường tiểu học

+ Điểm cuối: Nhà bà Quýt

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Tháng 3-1945 Huyện ủy Phú Lộc phân công đồng chí Trần Hữu Trung (Tú Trung) ở thôn Nam Phổ Hạ, xã Đại Đức (xã Lộc An ngày nay) phụ trách công tác thượng du vận.

Trực tiếp lên bám trụ ở các làng đồng bào Dân tộc thiểu số ở Nam Đông; Thực hiện chủ trương truyền bá chữ quốc ngữ, vận động đồng bào dân tộc học văn hóa, tuyên truyền chính sách của Đảng, đoàn kết Kinh - Thượng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, từng bước đưa đồng bào đến với Cách mạng, bảo vệ bản làng đánh địch góp phần cùng quân và dân giải phóng Thừa Thiên Huế lợi năm 1975.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh