Trần Đạo Tiềm

  

- Đường hiện tại: Đường từ Ngân hàng NN và PTNT đi Sơn Tùng

+ Điểm đầu: Ngân hàng NN và PTNT

+ Điểm cuối: Trường Cấp 2-3 Quảng Điền cũ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Tiến sĩ Trần Đạo Tiềm (1859-1907), người làng Đồng Lâm, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ông đỗ Cử nhân khoa Mậu Dần, Tự Đức năm 31 (1878) và sau đó được bổ chức Huấn đạo huyện Quảng Điền. Trong kỳ thi Hội khoa Canh Thìn (1880), ông đỗ Phó bảng, được đặc cách thi Đình, nhưng rồi do bài thi văn sách bị thiếu chữ nên ông bị đánh rớt xuống Cử nhân. Trong khoa thi Hội năm Ất Dậu (1885), ông lại đỗ Hội nguyên, sau đó vào thi Đình nhưng do binh biến Kinh đô nên chưa kịp truyền lô thì Kinh thành thất thủ. Sách Thực lục ghi lại sự kiện này như sau: “…khoa Điện thí vẫn chưa truyền lô, xin nên đình lại. Duy kỳ thi Hội đã yết bảng tất cả 14 người (từ Trần Đạo Tiềm đến Đặng Quỹ) vẫn theo như trước đêm làm hạng chánh, phó trúng cách, đợi sang năm chuẩn cho vào thi Điện, sẽ hãy chia ra chánh bảng, phó bảng”. Năm 31 tuổi ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu Thành Thái năm thứ 1 (1889); sau đó được bổ chức Tri phủ Hoài Nhơn, Bình Định rồi thời gian sau chuyển về sung chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám. Năm 1900, ông chuyển về chức Quản giáo Trường Quốc Học Huế rồi sau đó về làm quan đường bộ Lễ với chức Thị Lang, rồi chức Tham tri. Ông mất năm 1907 và được thăng hàm Thượng thư bộ Lễ. Hiện tên ông có trên văn bia của Văn Miếu Huế, ở vị trí bia số 23.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh