Trần Bá Song

  

- Đường hiện tại: Đường

Giang Đông

+ Điểm đầu: Giao TL 4

+ Điểm cuối: Cuối thôn Giang

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Trần Bá Song (1911-1952), quê làng Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham gia Đảng 1937, sau khi Nguyễn Chí Thanh tham gia ở tỉnh đồng chí là Bí thư chi bộ Niêm Phò và sau đó là Bí thư Chi Bộ Quảng Điền. Tháng 9/1939 bị địch  bắt giam ở Lao Thừa Phủ. Đầu năm 1942, đồng chí Nguyễn Chí Thanh vượt ngục Buôn Mê Thuột trở về địa phương trong sự cưu mang, đùm bọc của nhân dân. Tháng 2/1942 vận động nhân viên y tế trong nhà lao là cơ sở Cách mạng xét nghiệm đồng chí Trần Bá Song bị lao nặng nên được thả về địa phương, cùng với các đồng chí còn lại trong huyện và khu 3 Phú Lộc tổ chức thống nhất tổ chức Đảng. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Chí Thanh triệu tập hội nghị cán bộ Đảng và truyền đạt tinh thần Nghị Quyết Trung ương về vận động giải phóng dân tộc và lập Mặt trận Việt Minh.

Ngày 10/8/1945 Ủy ban khởi nghĩa huyện Quảng Điền thành lập do Trần Bá Song lãnh đạo. Ngày 12/8/1945 Trần Bá Song lãnh đạo cuộc biểu tình tuần hành để hạ uy thế Tri huyện, làm chủ tình hình địa phương. Ngày 25/8/1945 ra mắt chính quyền nhân dân do Trần Bá Song làm Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Việt Minh kiêm Chủ tịch UBND cách mạng huyện.

Từ năm 1948 Đồng chí Trần Bá Song là Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBKCHC huyện Quảng Điền.

Là một cán bộ trung kiên của Đảng, đồng chí Trần Bá Song cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo phong trào huyện vùng sâu kháng chiến đến thắng lợi.

Đồng chí hy sinh trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh