Trần Ấm

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA  (km 863+800)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Quê ở Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Năm 1945, đồng chí bắt đầu tham gia cách mạng. Ngày 20/8/1945, tham gia cướp chính quyền ở xã Lộc Điền. Năm 1948, phụ trách du kích xã Lương Lộc. Tháng 10/1949, gia nhập ĐCSVN; được xã uỷ Lương Lộc cử làm Bí thư nông dân xã Lương Lộc. Tháng 7/1954,  Hiệp định Giơ nevơ ký kết, hoà bình được lập lại ở nước ta; Đảng bộ Phú Lộc kiện toàn lại tổ chức Đảng ở các cơ sở. Đồng chí và một số cán bộ, đảng viên ở lại tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng ở xã Lộc Điền. Đ/c được Huyện uỷ Phú Lộc phân công làm Phó Bí thư xã Lương Lộc. Tháng 2/1956, do có sự phản bội, giặc phục kích vây bắt đồng chí tại thôn Tế Xuân, xã Lộc Điền. Mặc dù bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn một lòng kiên trung bảo vệ Đảng cho đến hơi thở cuối cùng.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh