Thánh Duyên

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 863+70)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Địa danh gắn liền với con đường: Là ngôi Quốc tự nằm ở địa phận xã Vinh Hiền, được Nhà nước công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 1996.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh