Ra Đàng (Trần Liên)

  

+ Điểm đầu: Nhà Ông Kinh

+ Điểm cuối: Nhà Ông Hinh

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Tên thật là Trần Liên quê ở Hương Trà; là cán bộ hoạt động trước Cách mạng Tháng Tám, Ủy viên cán bộ miền núi, gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu. Cuối năm 1966, Tỉnh ủy Thừa Thiên quyết định tổ chức Đại hội các Đảng bộ miền núi. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 đồng chí, đồng chí Ra Đàng được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Đồng chí đã hy sinh  khi về công tác ở đồng bằng.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh