Quỳnh Meo (Đào Tấn Ngoan)

  

+ Điểm đầu: Nhà Ông Bình

+ Điểm cuối: Nhà Ông Dũng

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1923 mất năm 2001, quê Phú Yên. Tháng 6 năm 1956, Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Đảng ủy miền Tây Thừa Thiên Huế, đồng chí Quỳnh Meo được cử làm Bí thư, đồng thời, là Bí thư Ban cán sự miền Tây Thừa Thiên Huế. Đồng chí Quỳnh Meo thông thạo tiếng dân tộc; có công trong việc đề cao chính sách bình đẳng dân tộc, đoàn kết các dân tộc anh em, đoàn kết Kinh - Thượng; chú trọng công tác xây dựng cơ sở, đào tạo cán bộ tại chỗ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân, giác ngộ bà con các dân tộc tin tưởng vào thế tất thắng của cách mạng, sẵn sàng nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ, sẵn sàng tham gia công tác khi cách mạng yêu cầu; chủ trương ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con các dân tộc, ngày đêm lăn lộn với phong trào, bám sát cơ sở, được cán bộ, đảng viên và được đồng bào tin yêu, nể phục.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh