Phùng Đông

  

+ Điểm đầu: Nhà Ông Mỹ

+ Điểm cuối: Nhà Minh Liên

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Quê Thuỷ Dương, thị xã Hương Thủy. Trước Cách mạng tháng Tám là Giám đốc Bảo an binh Thừa Thiên Huế. Sau cách mạng, tham gia chính quyền ở Huế. Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí gia nhập vệ quốc quân là Trung đoàn phó, Tham mưu Trưởng Trung đoàn Trần Cao Vân (E101). Chiến đấu anh dũng, tham mưu sắc sảo trong tấn công bao vây địch ở Huế. Đồng chí anh dũng, hy sinh tháng 2 năm 1947 tại mặt trận Huế; được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, huân chương quân công hạng Ba.

Là Trung đoàn phó, Tham mưu trưởng đầu tiên của Trung đoàn 101 anh hùng - người con của nhân dân Thừa Thiên Huế.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh