Phan Sung

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 863+470)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1911 tại làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc. Năm 1933 chi bộ Đảng giao nhiệm vụ mở hiệu thuốc bắc Mỹ Trường nhằm gây quỹ cho chi bộ và là địa điểm hoạt động bí mật giữa những người Cộng sản của các huyện phía Nam, Thừa Thiên Huế.

Năm 1936, được kết nạp vào Đảng, phụ trách tổng Diêm trường, sau đó bị bắt đi tù 6 năm ở lao Thừa Phủ và ở Buôn Ma Thuột, ra tù tiếp tục liên lạc và hoạt động lại.

Ngày 25/7/1945, cùng với tổng uỷ Diêm Trường tổ chức mitting tuyên bố ra mắt Mặt trận Việt Minh Bạch Vân. Tháng 8/1945, được cử làm Bí thư chi bộ Phú Lộc (Bí thư Huyện uỷ) kiêm Chủ nhiệm Việt Minh huyện. Năm 1954, tập kết ra Bắc, được phân công làm Phó Văn phòng Ngân hàng Quốc gia, Phó Văn phòng Ban Tài mậu TW Đảng. Năm 1992, Vụ phó Vụ địa phương thuộc Ban nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ các tỉnh miền Bắc và hình thành cán bộ chuyên trách các tỉnh miền Nam. Nghỉ hưu năm 1994, mất năm 1997.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh