Phạm Triệt

  

+ Điểm đầu: Đường tỉnh lộ 12B

+ Điểm cuối: Giáp Sông Hương

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Không rõ năm sinh, năm mất, người xã An Ninh, huyện Kim Trà (nay thuộc thành phố Huế). Ông là người yêu nước, là một trong những đại diện cho những người họ Phạm có mặt sớm và có công buổi đầu mở đất Thuận Hóa.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh