Phạm Quang Ái

  

- Đường hiện tại: Đường Giang Đông nối TL4

+ Điểm đầu: Giao đường Giang Đông

+ Điểm cuối: Giao TL4

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Phạm Quang Ái (1927-1947), quê quán thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 8/1945; ngày hy sinh : 5/10/1947; Chức vụ lúc hy sinh: Bí thư Chi bộ xã Quảng Sỹ. Cách mạng tháng Tám/1945 đồng chí Phạm Quang Ái sớm giác ngộ cách mạng và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Ái đã tham gia cướp chính quyền ở địa phương. Sau đó được điều động lên huyện Quảng Điền.

Đầu năm 1947, sau khi mặt trận Huế bị vỡ, hội nghị cán bộ của Đảng bộ huyện Quảng Điền chủ trương phải tăng cường cán bộ vào các vùng tạm bị địch chiếm để xây dựng cơ sở lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống địch. Đồng chí Phạm Quang Ái  được Huyện ủy quyết định tăng cường về làm Bí thư Chi bộ xã Quảng Sỹ, là nơi đang gặp khó khăn nguy hiểm nhất. Trong quá trình hoạt động vào tháng 10/1947, đồng chí đã bị giặc bắt.

Thông qua bọn Việt gian ở địa phương, thực dân Pháp biết đồng chí Ái là cán bộ Việt Minh quan trọng nên chúng chuyển ngay về đồn Tây Thành xã Quảng Đại. Tại đây bọn địch đã tra tấn hết sức dã man nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản, không hề run sợ trước kẻ địch... Sau mấy ngày bị tra tấn dã man, tàn bạo, kẻ địch thấy không thể làm lay chuyển được ý chí của người cộng sản kiên trung nên đến ngày 05/10/1947, kẻ thù đã tính đến chuyện sát hại đồng chí để uy hiếp phong trào cách mạng, làm nhụt ý chí của đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân. Chúng đưa đồng chí ra xử bắn tại chợ Tây Ba - xã Quảng Đại vào lúc 10 giờ sáng (lúc chợ họp đông người nhất).

Với những cống hiến đó, năm 2009, liệt sĩ Phạm Quang Ái đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh