Nơ Trang Lơng

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Lai (cụm 2).

Điểm cuối: Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Thu (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:  Nơ Trang Lơng (1870-1935) tên thật là N'Trang; Lơng là tên vợ (còn gọi là Nơ Trang Long). Ông là tù trưởng dân tộc M’Nông, tỉnh Đak Lak (nay thuộc tỉnh Đak Nông), là nhà yêu nước. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, có truyền thống yêu nước. Căm thù giặc Pháp xâm lược, ông lãnh đạo các dân tộc ở Tây Nguyên như M’Nông, Stieng, Mạ... đứng lên chống thực dân Pháp. Trong hơn 20 năm (từ năm 1911 đến 1935), ông đã lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa, tiêu diệt nhiều quân địch, trong đó nổi tiếng là trận nghi binh tiêu diệt địch và viên chỉ huy Pháp Henri Maitre.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh