Nguyễn Văn Quảng

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Nghệ - bà Hương

Điểm cuối: Đấu nối với đường Nội thị tại khu vực nhà ông Ngô Thời Mười

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1914 tại Niêm Phò, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Bí danh là Nguyễn Húng. Vào Đảng năm 1937 tại Niêm Phò, Quảng Điền. Bị tù Buôn Mê Thuộc năm 1940 đến năm 1945. Cách mạng tháng 8: Chủ tịch UB khởi nghĩa, Bí thư huyện uỷ Quảng Điền. Kháng chiến chống Pháp: Uỷ viên thường vụ, Bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên từ ...50 Khu uỷ viên, Bí thư nông dân LK4. Kháng chiến chống Mỹ: Phó trưởng ban Nông thôn Trung ương. Vào năm 1959 – Khu uỷ viên LK5, Bí thư liên tỉnh uỷ Trị thiên. Bí thư thành uỷ Huế. Đại sứ miền Nam Việt Nam tại Trung Quốc (chính phủ cách mạng lâm thời). Phó bí thư khu uỷ Trị Thiên Huế. Uỷ viên Trung ương MTDTGPMN. Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một tấm gương sáng về cần kiệm liên chính, trung kiên của Đảng. Ông mất ngày 12/11/2004 tại Huế.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh