Nguyễn Văn Đạt (Hà)

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (thôn Lập An)

Điểm cuối: Giáp Biển đông

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1917, tại Bình An, Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.

Năm 1942: Tham gia cách mạng tại xã Lộc Vĩnh.

Tháng 8/1945: Tham gia đội vũ trang huyện, được kết nạp vào Đảng CSVN.

Năm 1947: Đội trưởng Đội diệt ác.

Năm 1954:  Huyện uỷ viên, Bí thư xã Lộc Vĩnh.

Năm 1959: Huyện uỷ viên, Đội trưởng Đội vũ trang huyện Phú Lộc.

Năm 1964: Quyền Bí thư huyện Phú Lộc.

Tháng 6/1967: Công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Tháng 11/1967: Hy sinh tại cơ quan Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế.

Tháng 01/1996: Được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Tháng 7/1997: Được truy tặng Huân chương Độc lập Hạng 2.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh