Nguyễn Thức Tự

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Kho bạc nhà nước huyện

Điểm cuối: Tiếp giáp với Trường Trung học Phổ thông Thị trấn

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1841. Mất năm 1923. Người làng Thịnh Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An: biệt hiệu là Đông Khê, ông đậu cử nhân năm 1868. Sau một thời gian làm Học quan, ông được bổ làm Sơn Phòng Sứ Hạ Tỉnh (cho nên ông còn được nhân dân địa phương là cụ Sơn). Năm 1886, ông tham gia nghĩa quân Phan Đình Phùng, được giao giữ chức Tán Tướng Quân vụ ở chiến khu Vũ Quang. Ông từng lập được nhiều chiến công. Sau khi Phan Đình Phùng bị bệnh mất trong chiến khu vào năm 1895, ông cùng một số chiến hữu rút vào rừng sâu. Một thời gian sau, ông về quê mở trường dạy học. Phần lớn học trò của ông là những nhà Khoa bảng yêu nước nổi tiếng như: Phan Bội Châu, Đặng Nguyên Cẩn....

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh