Nguyễn Sơn

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 862+970)

Điểm cuối: Nhà trẻ Liên Cơ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh năm 1914 tại làng Bàn Môn, Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Hoạt động cách mạng từ năm 1937-1938.

Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 -1945), hầu hết Đảng viên trong tỉnh bị địch bắt, đồng chí Sơn tham gia sinh hoạt chi bộ ghép Phú Lộc - Hương Thủy.

Năm 1943, sau khi  đồng chí Nguyễn Chí Thanh lại bị địch bắt đày đi Buôn Mê Thuột, đồng chí Nguyễn Sơn được cử làm Bí thư Tỉnh uỷ, thực hiện chương trình công tác mà đồng chí Nguyễn Chí Thanh  đề ra.

Tại hội nghị đầm Cầu Hai, đồng chí Nguyễn Sơn được bầu làm Chủ nhiệm Việt Minh Nguyễn Tri Phương. Là Bí thư Tỉnh uỷ trong thời gian chuẩn bị và  lãnh đạo Cách mạng tháng 8/1945 ở Thừa Thiên Huế thắng lợi.

Từ sau 1954, đồng chí là cán bộ cao cấp, công tác tại Hà Nội.

Đồng chí được công nhận Lão thành Cách mạng, Huân chương bậc cao. Đồng chí mất tại Hà Nội, an táng tại nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội.

(Tài liệu: Lịch sử Đảng Bộ ĐCSVN tập I (1930-1945) trang 166,176)
 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh