Nguyễn Hữu Đà

  

- Đường hiện tại: Đường vào

Uất Mậu

+ Điểm đầu: Cổng Uất Mậu

+ Điểm cuối: Giao đường Uất Mậu- Khuông Phò

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Nguyễn Hữu Đà (1926- 1961), là Bí thư Huyện ủy Quảng Điền, cán bộ tình báo cánh mạng, bí danh là Tạo, quê làng Nam Dương, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là người sớm giác ngộ cách mạng, trước cách mạng tháng 8/1945, ông đã tham gia Mặt trận Việt Minh. Sau cách mạng tháng 8/1945, ông là trung đội trưởng Quyết tử quân của xã. Năm 1947 là Chính trị viên Huyện đội Quảng Điền, sau đó được bổ sung vào Huyện ủy, đến năm 1949 được bổ sung Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền.

Năm 1952, Ông chuyển sang ngành tình báo, cấp bậc Trung Đoàn phó. Trong quá trình hoạt động bí mật, ông bị địch bắt vào khoảng cuối năm 1958, bị tra tấn đến trọng thương qua các nhà giam ở Huế nhưng vẫn không khai nửa lời. Sau chúng đưa ông lên giam ở căn hầm số VIII nhà ngục Chín Hầm. Lo sự trước làn sóng đấu tranh của đồng bào miền nam nói chúng và Thừa Thiên Huế nói riêng, chúng biết không thể nào lung lạc được ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ tình báo nên tháng 2 năm 1961, bọn Mỹ, Diệm đã hèn hạ sát hại đồng chí Nguyễn Hữu Đà cùng nhiều đồng chí khác bị giam ở tử ngc Chín Hầm.

Xét những công lao, thành tích và sự cống hiến của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã phong tặng Liệt sĩ, tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng ba và truy phong Trung đoàn trưởng.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh