Nguyễn Đình Sản

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Bạch Mã cũ

Điểm cuối: Đường Bạch Mã mới

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Năm 1925-1929: phụ trách tổ chức hội đọc báo ở Nghi Giang, Đơn Chế. Năm 1938 được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam tại chi bộ Phú Lộc, tiếp tục hoạt động trong hội đọc sách báo ở Nghi Giang, Mỹ Lợi; tham gia biểu tình chống thuế và đòi tự do dân chủ ở Diêm Trường, Phụng Chánh. Năm 1944 đi liên lạc với Xứ uỷ Trung kỳ tại Thanh Hoá, sau đó được giao nhiệm vụ huấn luyện đội tự vệ Việt Minh ở Nghi Giang, Đơn Chế. Tháng 5/1945 trực tiếp phụ trách Đội tự vệ Việt Minh của huyện. Tháng 8/1945 được bầu Uỷ viên Uỷ Ban Khởi nghĩa của huyện, trực tiếp chỉ huy Đội tự vệ Việt Minh cướp chính quyền ở huyện đường Phú Lộc (Cầu Hai). Năm 1947 về hoạt động tại các xã khu 3 của huyện. Năm 1948, cùng với Huyện ủy chuyển lên khe Lớ công tác và tiếp tục phụ trách Đội tự vệ Việt Minh của huyện. Năm 1954 tập kết ra Bắc, công tác tại Trường Quân sự ở Hà Nội,  sau đó nghỉ hưu tại Hà Nội và bị bom chết vào năm 1972.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh