Nguyễn Đăng Thịnh

  

+ Điểm đầu: Đường WB Hương Chữ - Hương An -Hương Hồ

+ Điểm cuối: Đường tránh Huế

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm1694, mất năm 1755. Danh thần, nhà thơ thời chúa Nguyễn. Ông người làng An Hòa, thị xã Hương Trà, là anh con người bác ruột Nguyễn Cư Trinh. Từ nhỏ đã nổi tiếng học giỏi, thông hiểu sử sách, từng làm Tri huyện Hương Trà lúc còn trẻ. Khi chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, ông là người đã hoạch định chế độ phẩm cấp quan lại trong triều. Tác phẩm văn học của ông còn để lại gồm: Chuyết Trai văn tập, Hiệu Tần thi tập, Chuyết Trai vịnh sử tập.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh