Nguyễn Cảnh Chân

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 862+850)

Điểm cuối: Giáp đường Bạch Mã mới

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Người làng Ngọc Sơn (Nam Đàn - Nghệ An), làm quan dưới thời nhà Hồ. Giặc Minh sang xâm lược, ông theo nghĩa quân Trần Giãn Định kháng chiến; vì nội bộ mâu thuẫn, ông bị ám hại vào năm 1409.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh