Lương Định Của

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 864+950)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Quê ở Sóc Trăng, thuở trẻ du học và đỗ tiến sĩ nông học tại Nhật Bản. Khi trở về nước, ông nhiệt tình, hăng hái phục vụ Tổ quốc, là người đi đầu trong công tác nghiên cứu các giống lương thực có năng suất cao. Bà con nông dân thân thiết gọi các giống cây do ông nghiên cứu, lai tạo là: lúa ông Của, khoai ông Của, dưa ông Của… Bạn bè gọi ông là “Nhà bác học của đồng ruộng”. Từ năm 1954, ông tập kết ra Bắc, được Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động, giải thưởng Hồ Chí Minh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng Viện "Cây lương thực và thực phẩm".

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh