Lê Thành Hinh

  

- Đường hiện tại: Đường TL4 nối dài qua nhà thờ Thạch Bình

+ Điểm đầu: Giáp ranh giới trường Trung cấp Nghề

+ Điểm cuối: Xóm cụt Thạch Bình

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Đồng chí Lê Thành Hinh sinh năm 1918, quê ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền; tham gia Cách mạng vào năm 1940-1942, vào Đảng ngay sau đó. Sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945, tham gia thanh niên Trung Bộ, sau đó ra công tác ở Liên khu IV. Sau 1954, công tác ở Ban Tài chính Trung ương.

Vào năm 1959, sau khi trở về địa phương, đồng chí là Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy Phong Điền phụ trách thêm huyện Quảng Điền.

Đồng chí hy sinh năm 1960

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh