Lê Quang Tiến

  

+ Điểm đầu: Trạm bơm xóm cụt

+ Điểm cuối: Nhà ông Xòa

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1809, mất năm 1863, quê ở xã La Chữ, tổng An Ninh, huyện Hương Trà (nay là làng La Chữ, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà). Là một công thần dưới triều Nguyễn, lập nhiều công lớn trong việc giữ gìn biển đảo nước ta. Ông là võ quan trải qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình lúc bấy. Năm 1850 được thăng hàm Thành thủ úy, năm 1855 được vua sắc phong là Phấn Dũng Tướng quân, mang hàm tòng tam phẩm võ ban. Năm 1858 được vua Tự Đức sắc phong Anh dũng tướng quân, mang hàm Chánh tam phẩm võ ban, làm quan lãnh binh ở Thanh Hóa… Ông hy sinh trong một trận đánh ác liệt với quân Pháp.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh