Lê Quang Quận

  

1. Vị trí con đường
    Thuộc Khu QH Hương Long

     Điểm đầu: Đường Sư Vạn Hạnh

     Điểm cuối: Đường Nguyễn Phúc Chu

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

    Lê Quang Quận (1754 - ?), bậc danh y triều Nguyễn, tự là Tử Châu, người làng Xuân Hòa, tổng Kim Long, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong  (nay thuộc phường Hương Long, thành phố Huế), con trưởng của ông Lê Quang Điền và bà Nguyễn Thị Thìn.

   Lê Quang Quận thuộc đời thứ 9 dòng họ Lê, một trong năm họ lớn của làng Xuân Hòa có nhiều quan Ngư y nổi tiếng dưới thời Tây Sơn và triều Nguyễn. Sinh ra và lớn lên ở làng Xuân Hòa vốn có truyền thống y dược học cổ truyền, được các bậc danh y của làng và trong dòng họ truyền nghề, Lê Quang Quận đã nhiệt tình học tập, kế thừa nghề đông y và sớm trở thành một lương y giỏi, có uy tín, được nhiều người biết đến. Năm Tân Dậu (1801) được ứng vụ Thái Y Viện. Sau khi vua Minh Mạng lên ngôi, Viện Thái Y có dâng lên vua bản tâu về danh sách các quan chức Thái Y Viện do Đoàn Văn Hòa lập ngày 17/11 năm Canh Thìn (1820), theo đó, Lê Quang Quận được xếp vào ngạch cước tiện nghi Y phó, vua Minh Mạng thấy ông là người tài năng, đức độ nên đã ngự phê châu cải nâng lên ngạch Y chánh. Ngày 25/11 năm Minh Mạng thứ I (1820), nhà vua ban chiếu cho ông được chuẩn thọ làm Y chánh Viện Thái y, tước Quận Đức Nam. Năm 1824 lúc này đã 70 tuổi do bị đau bệnh phong thấp tê chân trái không thể làm việc được nên ông xin về hưu. Năm Minh Mạng thứ 5, ngày 21 tháng 5 năm Giáp Thân (1824), vua chỉ thị bộ Lại cấp cho ông văn bằng về hưu tại làng Xuân Hòa. Ông mất ngày 20 tháng 10 âm lịch, mộ chôn tại núi Linh Mụ.

 

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh