Lê Khôi

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng (cụm 1)

Điểm cuối: Nhà máy nước Thị trấn A Lưới

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Lê Khôi quê ở đất Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hóa, là cháu gọi Bình Định Vương Lê Lợi bằng chú ruột. Ông là con Lê Trừ (anh thứ hai của Lê Lợi), tính người độ lượng, thuần nhã, ít nói, ít cười, ông nhiệt thành theo giúp Lê Lợi, dày công dẹp giặc cứu nước. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thành công khoảng năm Canh Tuất - 1430, ông lãnh mạng vào trấn giữ Hóa Châu triệu tập lưu dân, tội đồ, khuyến khích việc canh nông huấn luyện binh sĩ, được mọi người dân kính mộ.Đến đời Lê Nhân Tông, ông lại được phong làm nhập nội thiếu úy, sung chức tri phủ Nghệ An, xử việc án ngục đều đứng đắn công bằng.Năm Bính Dần- 1446, ông được lệnh vua cùng Lê Thận, Lê Xí cầm quân đánh Chiêm Thành, bắt được chúa Chiêm. Trên đường đem quân về ông đã mất ở dưới núi Long Ngâm, Hà Tĩnh, được truy tặng là Nhập nội đại hành khiển, Thái úy tán Quốc công. Dân chúng Hà Tĩnh truy niệm công đức ông, đã lập đền thờ ở dưới núi Long Ngâm.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh