Lê Dõng

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 864+670)

Điểm cuối: Đường Bạch Mã mới

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Thuộc dòng họ Lê Kim, thôn An Đông, làng Bàn Môn, chỉ là một viên chức ở địa phương với chức xuất đội trưởng nhưng đã có vai trò quan trọng góp phần trong việc đắp đập Truồi, là một công trình thuỷ lợi ở huyện Phú Lộc đến nay trên 100 năm vẫn phát huy hiệu quả. Ông được dân làng Bàn Môn và các làng lân cận kính trọng, biết ơn. Khi ông mất được đặc cách thờ ở đình Bàn Môn. Ông hai lần được vua ban sắc phong (Duy Tân năm thứ 7/1913 và Khải Định năm thứ 9/1924)

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh