Lê Cương

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 863+720)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

1936-1937:  Tham gia cách mạng.

1939: Vào Đảng chi bộ ghép Nghi Giang, Đơn Chế, Phú Lộc.

1940-1945: Bí thư  Huyện uỷ lâm thời.

1945-1947: Tham gia Ban khởi nghĩa huyện, nông vận huyện, phụ trách giao thông huyện, Huyện uỷ viên.

1948-1949: Huyện uỷ viên, Bí thư Hương Thuỷ, Tỉnh uỷ viên dự khuyết.

1950-1953: Tỉnh uỷ viên chính thức, phụ trách nông vận, dân vận, Bí thư Phong Điền.

1953-1954: Thường vụ Tỉnh uỷ, ở lại phụ trách 3 huyện phía bắc Thừa Thiên Huế.

1956-1960: Phó Bí thư, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ.

1960-1965: Đại hội Đảng lần thứ III điều về Khu 5 làm Phó phòng dân quân, Phó Ban dân vận, nông vận Khu 5.

1965-1967:  Về Khu Trị Thiên làm dân vận, bí thư nông vận khu chỉ huy mở rộng 3 huyện phía Nam Thừa Thiên.

1967-1970: Bí thư Đảng uỷ mặt trận cực Nam Trị Thiên, sau đó làm Bí thư huyện Phú Lộc.

1970-1976: ra Bắc học Trường trung cao Nguyễn Ái Quốc.

1976-1981: Vụ trưởng Ban Nông nghiệp TW Đảng

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh