Lê Chưởng

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thống Nhất cũ

Điểm cuối: Đường Bạch Mã cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Quê Triệu Phong - Quảng Trị.

Tham gia cách mạng từ năm 1936, xứ uỷ viên ĐCS Việt Nam Trung kỳ, hoạt động ở Huế.

Năm 1940, Thành uỷ Huế được thành lập chính thức do Lê Chưởng làm Bí thư Thành uỷ. Tháng 8/1940, bị địch bắt. Tháng 8/1940, chi bộ nhà lao Thừa Phủ lãnh đạo đấu tranh chống địch tra tấn, Lê Chưởng tổ chức cho đồng chí vượt ngục vào tháng 4/1941.

Sau cách mạng tháng 8/1945, đồng chí Lê Chưởng hoạt động ở Huế, Chủ bút báo Quyết Thắng của Đảng bộ Huế.

Trong chống Mỹ, đồng chí là Thiếu tướng, Chính uỷ quân khu Trị Thiên.

Lê Chưởng trực tiếp nhận chỉ thị Quân uỷ Trung ương và Bộ Chính trị về cuộc tổng tiến công nổi dậy ở Trị Thiên, trọng điểm là Huế.

Đồng chí là chính uỷ mặt trận Huế trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Huế tết Mậu Thân 1968.

Sau đó đồng chí làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục.

Đồng chí mất ở Hà Nội năm 1974.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh