Lê Bá Dỵ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA  (km 863+220)

Điểm cuối: Đường Thống Nhất cũ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Sinh ngày 28/9/1901 tại Bàn Môn, Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Tham gia tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, Đảng bộ ĐCSVN tỉnh Thừa Thiên Huế; tại hội nghị thành lập Đảng bộ tháng 4-1930, đồng chí được bầu làm Tỉnh uỷ viên, Bí thư chi bộ ghép Phú Vang - Phú Lộc năm 1930-1936, lãnh đạo các cuộc đấu tranh nông dân 2 huyện; là một trong những đồng chí lãnh đạo 2 cuộc tuyệt thực và nhiều cuộc đấu tranh khác. Bí thư chi bộ Phú Lộc giai đoạn 1936 - 1945, Uỷ viên Uỷ ban khởi nghĩa huyện. Tháng 8/1945 - 1953: Chủ tịch UBKC Hành chính huyện cửa ngõ phía Nam tỉnh, sau đó tập kết ra Bắc. Là đảng viên lớp đầu tiên của Đảng bộ.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh