Lạc Long Quân

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đỉnh đèo Phú Gia

Điểm cuối: Cầu Lăng Cô (cũ)

(km 893 + 300)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:  Nhân vật huyền sử, được xem là thuỷ tổ của dân tộc Việt. Tên huý là Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh