Konh Khoai

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tý - Mai

Điểm cuối: Đấu nối với đường Nội thị tại khu vực nhà ông Lê Hoàng Ất Mão

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Konh Khoai, Sinh năm 1919; từ trần năm 1982, Quê quán ở Tây Sơn, Quận 1 (cũ); Dân tộc PaKô. Nguyên  Bí thư Huyện ủy Quận I từ năm 1963-1970.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh