Kha Vạng Cân

  

+ Điểm đầu: Nhà ông Phạm Sơn

+ Điểm cuối: Trạm bơm Quê Chữ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1908, mất năm 1982, quê ở tỉnh Gia Định (nay là TP. Hồ Chí Minh). Xuất thân là một kỹ sư cơ khí, tuy nhiên ông nhiệt tình tham gia cách mạng trong thời kỳ Nam bộ kháng chiến. năm 1946, ông là thành viên của phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trù bị Đà Lạt  thương thuyết với Pháp về chủ quyền và độc lập của Việt Nam. Nguyên là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ của Chính phủ.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh