Ka Tư (K.4)

  

+ Điểm đầu: Giáp ranh thôn phú hòa xã Hương Phú

+ Điểm cuối: Giáp ranh thôn Ka Tư, xã Hương Phú

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Hay còn gọi là Ka Tư - phiên hiệu của 01 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 304 - là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ.

Trong kháng chiến chống Mỹ; Tiểu đoàn K.4 cùng với Sư đoàn 304 thể hiện rõ được vai trò chủ lực của quân đội ta, đã làm nên những chiến công oanh liệt từ những chiến dịch như Mậu Thân - 1968, đường 9 Nam Lào, Quảng Trị, Thượng Đức, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh năm 1975.

Để ghi nhận những chiến công của các chiến sỹ  Sư đoàn 304, năm 1954, Bác Hồ trao tặng cho Sư đoàn lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng". Đảng và Nhà nước tuyên dương Sư đoàn 304 là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng với 13 tập thể và 9 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Đông, phát huy truyền thống anh hùng của Tiểu đoàn K.4, đã có một thôn nơi Tiểu đoàn K.4 đóng quân lấy tên là thôn Ka Tư.  Nhân dân Ka Tư, xã Hương Phú đã cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong đó có một số hộ thoát nghèo bền vững, một số hộ điển hình trong sản xuất, kinh doanh và một số hộ vương lên làm giàu, để xứng danh tên gọi tiểu đoàn anh hùng.

 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh