Huỳnh Đình Túc

  

+ Điểm đầu: Tỉnh lộ 12B (Nhà bà Nhàn)

+ Điểm cuối: Ngã ba xóm Hàn Cơ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1740, mất năm 1820, người làng Long Hồ, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa (nay là Hương Hồ, Hương Trà). Ông là Lương y có tiếng ở Phú Xuân, dưới thời vua Quang Trung. Sau năm 1802, ông tiếp tục làm Y quan dưới triều Gia Long.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh