Hoàng Đức Trạch

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Bạch Mã mới

Điểm cuối: Cầu Khe Thị (xã Lộc Trì)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Nhân sĩ yêu nước.

Sinh năm 1891 tại làng Bàn Môn, Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên trong một gia đình giàu có, Tú tài Hán văn, tiểu học Việt Văn.

Năm 1926-1928: Nghị viên Viện Dân biểu Trung Kỳ.

Năm 1937: Ứng cử viên Viện Dân biểu Trung Kỳ do Mặt trận Dân chủ Đảng lãnh đạo, đã trúng cử nghị viên và được bầu Phó Viện trưởng Dân biểu Trung Kỳ.

Từ 1946: Chủ tịch Mặt trận Liên Việt đầu tiên tỉnh Thừa Thiên.

Năm 1947-1951: Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Thừa Thiên.

Năm 1952: An dưỡng tại vùng giải phóng Phú Vang, Phú Lộc, bị bệnh nặng từ trần tại đồng bằng Phú Vang, được công nhận liệt sĩ.

13 người con đều tham gia kháng chiến, 3 con liệt sĩ.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh