Hóa Châu

  

- Đường hiện tại: Đường nội thị qua UBND thị trấn Sịa

+ Điểm đầu: Cuối xóm 3 Thạch Bình

+ Điểm cuối: Cuối TTTM huyện

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Hóa Châu là địa danh lịch sử và thắng cảnh ở tỉnh Thừa Thiên Huế, địa danh một châu thời vua Trần Anh Tông, gồm đất tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và một phần phía Bắc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Lại có cả thành Hóa Châu – nơi đóng cơ quan đầu não của cả châu Hóa thời ấy. Năm 1353, Trương Hán Siêu từng đóng quân Thần sách ở đây. Thời Trần Dụ Tông, năm 1366, vua sai tướng Đỗ Tử Bình đem quân vào đắp lại thành trên nền cũ, vững chắc hơn. Nay di chỉ thành cổ Hóa Châu vẫn còn tại làng Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh