Hồ Huấn Nghiệp

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường

Điểm cuối: Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim – A Ngo

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:  Sinh năm 1829. Mất năm 1864. Người làng An Định, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định, ông có tên là Thiện Tiên, giỏi thơ văn, nhưng cảnh nhà neo đơn nên không đi thi, ở nhà mở trường dạy học. Khi Pháp xâm lược Nam Kỳ, ông tham gia chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân Trương Định và được giữ chức Tri Phủ Tân Bình. Dù ông hoạt động bí mật nhưng vẫn bị địch phát hiện và bắt ông vào năm 1864. Địch tìm cách mua chuộc ông nhưng không được, chúng tra tấn ông rất dã man để tìm kiếm những người cầm đầu nghĩa quân. Nhưng, ông không khai một lời mà luôn miệng chửi mắng kẻ thù. Ông bị chém. Trước khi chết, ông để lại mấy vần thơ:“ Thấy nghĩa lòng đâu dám hửng hờ. Làm trai ngay thảo quyết tôn thờ. Thân này sống chết khôn màng nhắc. Thương bấy mẹ già tóc bạc phơ”.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh