Giải phóng A So

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Tại vị trí ngã ba đường nội thị đi cầu Hồng Bắc

Điểm cuối: Tại khu vực nhà ông Bình (cụm 6), giáp với xã A Ngo

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường: giải phóng A So (A Sầu) nói lên ý nghĩa lịch sử có tính chiến lược quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồn A So giải phóng do các sư Đoàn quân chủ lực, Bộ đội địa phương, dân quân du kích 3 quận Miền Tây  Thừa Thiên đánh thắng. Trận đánh mở đầu ngày 3/3/1966 đến ngày 11/3/1966 đồn A So giải phóng tạo thành hành lang rộng lớn cho phép quân đội ta mở đường Hồ Chí Minh có tính chất cơ bản, tạo điều kiện các phương tiện cơ giới vận tải hàng hóa Bắc - Nam chấm dứt đường vận tải thô sơ (mà chủ yếu là gùi, cõng) của đoàn Bắc Sơn (Đoàn 559)

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh