Đặng Huy Cát

  

- Đường hiện tại: Đường Văn Căn – Lương Cổ

+ Điểm đầu: Cuối thôn Lương Cổ (đình Lương Cổ)

+ Điểm cuối: Cuối thôn Văn Căn (giáp sông Nang)

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Đặng Huy Cát (1832 - 1899), người làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông đi thi Hương khoa Nhâm Tý (1852), bài thi tốt nhưng do phạm trường quy nên bị đánh rớt. Năm sau được chọn làm Phò mã (lấy công chúa Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa). Bấy giờ, thực dân Pháp xâm chiếm toàn cõi Đông Dương, triều đình nhà Nguyễn phải ký hiệp ước Giáp Thân…nhưng một bộ phận chủ chiến trong triều đình (đứng đầu là Tôn Thất Thuyết) không cam tâm làm nô lệ nên sau khi vua Hàm Nghi lên ngôi, Tôn Thất Thuyết lập đội Phấn Nghĩa giao cho Trần Xuân Soạn chỉ huy; lập Đội Đoàn Kiệt giao cho Đặng Huy Cát chỉ huy. Cuộc chiến nổ ra ngày 23/5 năm Ất Dậu (5/7/1885), Đặng Huy Cát và Đặng Hữu Phổ bị bắt. Đặng Huy Cát bị kết án trảm giam hậu và bị giam vào ngục tối, mãi đến khi vua Thành Thái lên ngôi mới xóa án cho ông. Ông trở về Thanh Lương chiêu mộ dân khẩn hoang lập ấp, lập đền thờ những người đã hy sinh vì tổ quốc, rèn luyện võ nghệ, binh thư cho trai tráng với mong ước có ngày lấy lại non sông…

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh