Đặng Hữu Phổ

  

- Đường hiện tại: Đường từ trường MN Bình Minh- Uất Mậu

+ Điểm đầu: Trường MN Bình Minh

+ Điểm cuối: Giao đường tránh lũ

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Đặng Hữu Phổ (1854-1885), người làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông là con của Đặng Huy Cát và công chúa Huệ Phố (Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa).  Năm 24 tuổi, ông làm quan đến chức Thị độc Nội các. Trong phong trào Cần Vương, cha con Đặng Hữu Phổ cùng đại thần Tôn Thất Thuyết đã chiêu mộ đội quân Đoàn kiệt, đồng thời đến Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị) lập hậu cứ, để có chỗ kháng chiến lâu dài.

Đêm 4, sáng ngày 5/7/1885, khi Tôn Thất Thuyết đang chỉ huy cuộc tập kích quân Pháp ở Huế, thì cha con ông cũng lãnh đạo đội Đoàn kiệt đánh vào huyện nha Quảng Điền (đóng tại Hạ Lang). Cuộc đánh chiếm thất bại, hai cha con ông đều bị bắt. Đặng Hữu Phổ bị xử tử tại bến đò Quai Vạc (thôn Bác Vọng Đông – Quảng Phú).

Hiện Miếu và Mộ của ông ở tại làng Bác Vọng, xã Quảng Phú, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh