Cổ Loa

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 866+140)

Điểm cuối: Đường 8/3

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường: Thành của vua An Dương Vương

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh