Chánh Đông

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Tỉnh lộ 3

Điểm cuối: Đường Thuỷ Lợi (cuối thôn Chánh Đông)

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:

Chánh Đông là địa danh nằm phía đông thuộc làng Thần Phù, xã Thuỷ Châu huyện Hương Thuỷ (nay là thị xã Hương Thuỷ), nơi đây có rừng Đông Lâm là danh thắng được các vua Triều Nguyễn về đây thưởng ngoạn; thời Minh Mạng vua đã cho xây dựng một toà hành cung để nghỉ ngơi, đến thời Thiệu Trị hành cung này được sửa sang bề thế. Thôn dân cư Chánh Đông gắn với Đồng Lâm, Lùm Chánh Đông.

Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây là vị trí đóng quân của Tiểu đoàn 318 thuộc Trung đoàn 101 vệ quốc quân. Trong kháng chiến chống Mỹ, là căn cứ của nhiều đơn vị như (K1, K2, K3, K10…) và nhiều cán bộ huyện, tỉnh đã về đây chỉ đạo phong trào và chỉ huy nhiều trận đánh làm kẻ địch khiếp sợ. Nhân dân Chánh Đông một lòng đi theo cách mạng, theo Đảng và Bác Hồ góp phần quan trọng cùng với Thuỷ Châu để xây dựng nên truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của phường Thuỷ Châu.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh