Chân Mây

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA ngã tư ra cảng

Điểm cuối: Giáp thôn Phú Hải II, xã Lộc Vĩnh

2. Địa danh gắn liền với con đường:  Là một địa danh ở xã Lộc Vĩnh, hiện nay là cảng nước sâu Chân Mây

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh