Chầm

  

+ Điểm đầu: Ngã tư đường Tránh (cây xăng 24)

+ Điểm cuối: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Địa danh xưa còn tồn tại đến ngày nay. Tên một thôn ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, được thành lập vào khoảng thế kỷ 18. Thôn có bề dày lịch sử yêu nước nồng nàn. Sau cách mạng tháng 8/1945, thôn Chầm là một căn cứ Cách mạng trong hai cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc. Ngày nay, nhân dân thôn Chầm luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng thôn (nay là Tổ dân phố) ngày càng giàu đẹp.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh