Cao Đình Độ

  

1. Vị trí con đường:

Thuộc khu quy hoạch Cồn Bàng và Trường An (phường Trường An)

Điểm đầu: Đường số 1 KQH

Điểm cuối: đường Đặng Huy Trứ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Cao Đình Độ (? -1810): ông tổ nghề Kim hoàn ở Thừa Thiên Huế. Quê huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, di cư vào nam làm con nuôi họ Trần Duy làng Kế Môn (huyện Phong Điền). Ông giỏi nghề luyện vàng bạc, bịt khảm và làm đồ nữ trang. Thời Tây Sơn, ông được phong chức Lãnh binh. Vua Gia Long lên ngôi, trưng tập ông vào Nội kim tượng cục (cục thợ vàng trong cung). Về già, ông truyền nghề cho con là Cao Đình Hương và dân làng Kế Môn để đền ơn bảo dưỡng. Ông mất ngày 7/2/1810. Lăng mộ ở phường Trường An và nhà thờ ở phường Phú Cát đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 02/3/1990.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh