Cao Bá Đạt

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường gác giữa (sát nhà Ô. Lành)

Điểm cuối: Đường tổ 8-9-10 (sát nhà bà Kiến)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Cao Bá Đạt (1809-1854), sinh tại Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, Ông là em song sinh với Cao Bá Quát.

Sau khi đỗ Cử nhân năm 1834, ông được bổ làm Tri huyện Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hoá. Đến năm 1854 Vụ khởi nghĩa Lê Duy Lương chống Triều Nguyễn bị thất bại, Cao Bá Quát liên quan đến vụ việc nên bị giết; Cao Bá Đạt bị bắt giải về Huế, dọc đường ông tự sát (1854).

Ông giỏi về chính sự, thanh liêm, mẫn cán, được dân chúng và sĩ phu mến mộ. Dân huyện Nông Cống lập đền thờ Ông.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh