Bùi Viện

  

+ Điểm đầu: Đường Minh Mạng

+ Điểm cuối: Khu dân cư tổ 9, khu vực II

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Bùi Viện (1839 - 1878): hiệu là Mạnh Dực, người làng Trình Phố, huyện Kiến Xương (nay thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Năm 1868, ông đỗ cử nhân khoa Mậu Thìn, là người mở đầu cho hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong cuộc đời của mình, ông làm nhiều việc có ích cho dân cho nước như: mở mang bến Ninh Hải (Hải Phòng), tổ chức đội Tuần dương quân để đẩy mạnh vận tải đường biển, thông thương buôn bán. Ông nhiều lần đề nghị triều đình nên duy tân, cải cách đất nước về kinh tế như phát triển giao thông đường thủy, đào vét sông ngòi, tổ chức thủy đội, tiểu trừ giặc biển, bảo vệ thuyền buôn, mở mang giao thông với các nước. Bùi Viện mất tại Huế cuối năm 1878.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh