Bùi Huy Bích

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Tỉnh lộ 10A

Điểm cuối: Đường Khánh Mỹ (sát nhà Ô Phạm Hóa)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Bùi Huy Bích  (1744-1818), người làng Định Công, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Năm 1762 đời Lê Hiển Tông, ông đỗ Hương cống, đến năm 1769, ông đỗ tiến sĩ lúc mới 25 tuổi. Được bổ làm Hiệu lý Viện Hàn Lâm rồi làm đến chức Thiên sai tri hộ phiên, kiêm chức Đông các hiệu thư. Ông làm quan đến chức Tả thị lang bộ Lại, Hành Tham tụng. Tác giả của hơn 10 tập sách: Hoàng Việt thi văn tuyển, Tồn Am thi văn tập, Quốc triều chính điển, Tứ thư quan hành, Lịch triều thi sao...

 

 

 

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh