Bùi Hữu Nghĩa

  

+ Điểm đầu: Ngã 3 đường Phùng Khắc Khoan

+ Điểm cuối: Lô D4

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Bùi Hữu Nghĩa (1807-1872): người làng Long Tuyền, Cần Thơ. Năm 1835, ông đỗ thủ khoa kỳ thi Hương năm Ất Mùi trường thi Gia Định nên gọi là Thủ khoa Nghĩa, được bổ làm Tri huyện Phước Long, tỉnh Biên Hòa, rồi thiên bổ Tri huyện Trà Vinh. Vì tính cương trực, ông đương đầu với đám cường hào ác bá tại Trà Vinh. Sau bị chúng vu oan, tìm cách hãm hại nhưng may có vợ là Nguyễn Thị Tồn biết được và ra tận kinh đô để kêu oan nên thoát cảnh lao tù. Khi quân Pháp xâm lược Nam kỳ, ông tích cực ủng hộ kháng chiến, nhà ông là nơi các chí sĩ thường gặp gỡ luận bàn việc nước. Ông để lại nhiều thơ chữ Hán, chữ Nôm và bản tuồng Kim Thạch Kỳ duyên.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh